← Tagasi

ÕPETAJALE

Hea õpetaja,

enne, kui hakkame kohtumist loomeinimestega planeerima, soovime vastata mõnele küsimusele.

 

1. Millised kõnelejad?

Kõnelejad on loomingulised inimesed, kes oskavad näha mingites sündmustest tavapärasest suuremat tähendust ja suudavad seda oskust teistega mõtestatult jagada. Nad jutustavad lugusid sündmustest, mis muutsid neid inimesteks, kellena me neid praegu tunneme.

 

Koolidele valib esinejaid erinevate loominguliste valdkondade esindajatest koosnev Elamusaasta töögrupp. Kõnelejate valikul püüame arvesse võtta iga kooli ja klassi eripära, samuti ürituse konteksti ja kõnelejate tausta.

 

2. Mitu kõnelejat?

Elamusaasta on küll suunatud koolidele ja õpilastele, kuid selle juures on oluline ka loominguliste inimeste omavaheline läbikäimine, erinevate loominguliste valdkondade vahelise suhtluse elavnemine. Seetõttu on esinejaid alati kaks ning iga paarisrakend koosneb kahe erineva loomingulise valdkonna inimesest. Paaris esinemine on üks võimalus pakkuda inimestele stereotüüpide ja oma valdkonda kapseldumise vastast ravi.

 

3. Mitu õpilast?

Elamusaasta põhivormiks on vahetu kõnelus külalise ja õpilaste vahel, elav kontakt. See on nähtamatu, kuid väga reaalne lugude kõlakoda, mis tekib iga kord kohapeal, kohtumiste, jutuvestmise käigus.

 

Võtmesõnadeks on isiklik suhtlus, julgus ja võimalus reageerida, kaasa ja edasi mõelda. Et saaks võimalikuks hubane, usalduslik õhkkond ning esinejad ja kuulajad näeksid üksteise pilke. Seetõttu on oluline, et auditoorium ei paisuks liiga suureks ja välditaks n-ö massloenguid. Soovitatav osalejate arvuline ülempiir võiks olla 50 õpilase ringis.

 

4. Kui pikalt vesteldakse?

Üks kohtumine kestab 9. klassis ja gümnaasiumiastmes enamasti kaks ainetundi, nooremates klassides ühe ainetunni.

 

5. Kuidas kooli kutsuda?

Kõige lihtsam viis kõnelejaid kutsuda on registreeruda meie KALENDRI kasutajaks. See on kõnelejate andmebaas, mis võimaldab teha päringuid maakonna, valdkonna ja vanusegrupi järgi. Kalender on loomisel ja täieneb pidevalt.  Kui te hetkel ei leia sellest enda soovidele vastavat kõnelejat, aitavad teid esinejate leidmisel projektijuhid Elo-Liis Parmas ja Katrin Seppel.

 

6. Maksumus?

Kõik Elamusaasta raames toimuvad kohtumised on koolidele TASUTA. Esinejate honoraride ja sõidukulude eest kannab hoolt Elamusaasta. Kohvi ja kooki võib sellegipoolest alati pakkuda.

 

7. Kui mul on omapoolseid ettepanekuid?

Soovime olla teile usaldusväärne partner ning teha koolidega aktiivset sisulist koostööd. Oleme tänulikud tagasiside ning ettepanekute eest nii projekti kui esinejate suhtes. Ootame teie kirju aadressil elamusaasta@elamusaasta.ee