← Tagasi

KUJUNEMISLUGU

Elamusaasta lugu sai alguse 2011. aasta veebruaris, mil tekkis idee asutada Eesti Kultuuri Koda. Telliskivi loomelinnakus toimunud koosviibimise käigus moodustus paralleelselt Koja loomisega töögrupp, mille eesmärgiks oli tegeleda kultuuri ja hariduse vaheliste seoste arendamisega. Arutelud käivitas idee leida üks konkreetne praktika, mille käigus oleks loovatel inimestel võimalik külastada regulaarselt koole, et jagada õpilastega oma tegemisi ja mõtteid.

 

Nii hakkaski Elamusaasta kontseptsioon aeglaselt, aga järjekindlalt vormuma. Töögrupi koosseis on aja jooksul muutunud, oma panuse on andnud ja jälje jätnud mitmed inimesed, kes praegusel hetkel enam aktiivselt kaasa ei löö (näiteks Tiina Tambaum, Egge Kulbok-Lattik ja Jaanika Juhanson). 2012. aasta kevadel jõuti esimeste koolikülastusteni. Kaheksa tuntud loomingulist inimest – Aapo Ilves, Katrin Kissa, Peeter Laurits, Märt-Matis Lill, Kaido Ole, Rein Pakk, Kärt Tomingas ja Jaan Tootsen – käisid paarikaupa neljas Eesti koolis oma elamusi jagamas. Esialgne vastukaja oli julgustav ning alates sama aasta sügisest alustati Elamusaasta regulaarsete koolikülastustega kogu õppeaasta vältel. Urmas Vadi ja Jan Kaus alustasid 2012. aasta oktoobris Vikerraadios saatesarja „Elamus“, mille eesmärk oli tutvustada Elamusaasta kandvat ideed laiemale publikule.

 

Koolikülastusi aina kogunes ning sellega kaasnes vajadus luua oma paisuvast tegevusest avalik ülevaade; tekitada kõikidele osapooltele kergesti kasutatav platvorm, mis võimaldaks asjast huvitatutel Elamusaastasse panustada. Sellega seoses pöördusid elamusaastalased Erkidisain OÜ, täpsemalt Kaarel Nõmmiku ja Mikk Heinsoo poole, kelle töö keskel te praegu viibitegi. Olles otsinud üsna pikka aega Elamusaasta visuaalset vastet, meeldis meile kohe Kaarli ja Miku pakutud logo kui ühtse ja samas mitme tähendusega märk. Koolon ja/või emotikon. Koolon näitab, et Elamusaasta olemus seisneb mõtlemise kõige vahetumas vormis – otseses kõnes ja otseses kuulamises, dialoogis. Emotikon rõhutab elamustega seotud tundeid – mõjuvate lugude, sündmuste ja hetkede intuitiivset omaksvõttu.

 

2014. aasta veebruari lõpuks on Elamusaasta raames külastatud 132 korral 53 Eesti kooli, umbkaudu neljale tuhandele õpilasele on esinenud 155 inimest. Iga kuuga kasvab Elamusaasta külastuste arv keskmiselt kümne võrra.